Utställning i Tingshuset


Tre Socknar i Lagunda härad

Giresta: Bildspel om fyra herrgårdar

Nysätra: Torp vid Ryda Kungsgård och annat om Nysätra

Biskopaskulla: Utställning och bildspel om kyrkan och om bygdens liv

Nya skyltar berättar om 6000 år i Lagunda

Sammanlagt 20 skyltar berättar om utvecklingen sedan stenåldern och fram till våra dagar. Våra 10 kyrkor presenteras.

Journalisten Göran Palm fyller 80 år

Görans livsgärning bl a som initiativtagare till Mickelsmäss marknad.