Jacke Sjödin tal 2018

Högtidstal Mickelsmäss, Örsundsbro 180930

Foto Sten-Åke Sundqvist

 

Hör upp nu kära gäster och besökare och vänner,

nu vankas högtidstal, och stunden kräver, det jag känner

en dikt till Mickelsmäss och - jag skräder inte orden -

en hyllning ännu mer till denna ljuva plats på jorden.

 

Idag när vi i höstmyset tillsammans går och trallar

och knallar runt på mässan ibland idel glada knallar,

bland Bärstaklämmor, rökta korvar, konst och bland kultur,

så skänk en tanke till vår ort, dess folk och dess natur.

 

Denna plats på bägge sidor Örsundaån,

denna geografiska kvalitetsförmån.

Ja, ingen människa på denna plats kan bli besviken,

här cyklar man på någon kvart iväg till Hjälstaviken.

Här finns naturen tätt intill med örnar och steglizor,

och här på pizzerian bakas upplands bästa pizzor.

Här finns historien i på knuten, ja man bor mitt I DEN

i sten- och järn- och bronsålder och även medeltiden.

Här håller företagen öppet, ingen haspar haspen,

här leker både glada barn och landskapsfisken aspen,

här dalgång har betvingats genom slit och sår på knogarna

med oxar, hästar, yxorna och spadarna och plogarna

av bönder och av herremän och drängarna och pigorna

som gått i denna dalen ibland oxarna och kvigorna.

Här handeln pågick dagligen med skinn och järn och salt,

och handelsmännen uti byn som fanns mest överallt.

Här en gång Eriksgatan gick med kungen först i raden,

och ångbåten sågs tuffa på sin väg mot huvudstaden.

Och bland förnödenheterna så fanns det faktiskt ock häri

givetvis ett förstklassigt och eget bränneri!

Men Reimersholme snodde kärlet, så om vi ska smaka

så är det kanske bäst att vi nu snart snor det tillbaka.

 

Och vart ni än ses vända er så står det där framför er

någon utav ortens många entreprenörer,

som på alla andra orter säkert lätt kan impa,

här bakas både Baklava och Sussies Gotlandslimpa,

här odlas korn här snidas trä här drejas keramik,

här skapas det guldbaggar som får mångmiljonpublik,

här levereras strutsfjädrar runt världen må ni tro,

vad vore Svansjön om vi inte hade Örsundsbro.

Måhända visas vissa starka företagartakter

för att vår Anders Wall ju faktiskt är från dessa trakter.

 

Och tänk en stund när du går runt som Mickelmässig gäst

på alla dessa eldsjälar som ordnar denna fest.

Alla dessa människor, snälla, glöm, dom icke

när vi knallar runt här första söndan efter Micke.

 

Så sist, till denna orten, plats för dagens rendezvouz,

en plats värd att besöka kanske än mer att bebo

och sitta vid Örsundaån en kväll och bara glo

och känna stilla hur din kropp blir fylld av frid och ro

och lyssna på hur grödor höres spira liksom gro

och spana på en havsörn eller klappa på en ko

och vandra över lingonröda tuvor på en mo

och utropa mott himmelen ett upprymt taliho

och känna hur en bygd kan sjuda utav framtidstro

och fira Mickelsmäss uti det vackra Örsundsbro!

 

Jacke Sjödin